2013 LAPKRITIS

Chemin Neuf
Net For God

  • Ar aš galiu paliudyti pašaukimą, kurį gavau įsipareigodamas vardan Evangelijos?
  • Kokį kvietimą tapti budėtoju, pažiūrėjęs šį filmą, aš pajutau?

Šį mėnesį galime melstis už visus jaunus budėtojus visame pasaulyje, kurie įsipareigoja vardan teisingumo ir tiesos, rinkdamiesi ne prievartą. Tegul Šventoji Dvasia kiekvienam asmeniškai įkvepia, kaip liudyti ir darbuotis politikoje ir visuomenėje.

„Ant tavo mūrų, Jeruzale, sargus pastačiau, –
niekuomet, nei dieną, nei naktį, jie nenutils.
O jūs, kurie prisimenat VIEŠPATĮ, neduokite sau ramybės!“

 Izaijo 62, 6

Šiais mėnesiais visame pasaulyje : Brazilijoje, Egipte, Prancūzijoje ir kitur, jaunuoliai, norėdami būti išgirsti politikų, išėjo į gatves. Vieni jų kovoja, kad būtų išsaugotos vertybės, kiti, kad būtų atskleisti piktnaudžiavimo atvejai bei neteisingi įstatymai, dar kiti, reikalaudami demokratijos

Dalintis: