2014 SPALIS

Chemin Neuf
Net For God

  • Kas panašiai, kaip filme vyksta ir mano gyvenime?
  • Ką man reikia patikėti ir atiduoti Kristui, kad pilnai įžengčiau į džiaugsmą?

Galime melstis už visus gatvės vaikus Maniloje ir visame pasaulyje, jungdamiesi prie Darwin‘o Ramos maldos:

“Viešpatie, kai mus apleidžia paskutinė viltis, kai našta tampa per sunki, kai jau daugiau nebeištveriame, ištiesk į mus savo rankas ir išgydyk mus, paguosk mus. Mes nuolankiai prašome tavo meilės Dvasios.”

“Taip ir jūs dabar nusiminę, bet aš jus vėl pamatysiu; tada jūsų širdys džiūgaus, ir jūsų džiaugsmo niekas iš jūsų nebeatims.”

Jono 16, 22

Maniloje, Filipinų sostinėje, daugybė vaikų iš priemiesčių, arba tie, kurie gyvena gatvėse, apleisti savo šeimų, pasmerkti vienatvei, yra lengvas grobis visokio plauko plėšikams. Asociacija ANAK-Tnk, « tiltas vaikams », kuriai vadovaujama prancūzų kunigas Matthieu Dauchez, kovoja, kad juos ištrauktų iš blogio nagų ir kartu su jais kurtų jų ateitį. Nelaimių centre patiriama šviesa, visa pranokstantis džiaugsmas, kylantis iš vienybės su Kristumi.

Dalintis: