Ištrauka iš filmo “Jėzus”.
“Kartą, kai Jėzus nuošaliai vienas meldėsi, su juo buvo ir mokiniai. Jis paklausė juos: „Kuo mane laiko žmonės?“ Jie atsakė: „Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, treti sako, prisikėlęs vienas iš senųjų pranašų“. Tada jis paklausė: „O jūs kuo mane laikote?“ Petras atsakė: „Dievo Mesiju“. Jėzus sudraudė juos, įsakydamas niekam to nepasakoti.” (Lk 9, 18-21)
1979 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Kodėl Jėzus klausia mokinių, kuo Jį laiko žmonės?
2. Kaip atsako Petras ir kodėl?
3. Kuo tu laikai Jėzų?

Dalintis: