Ištrauka iš filmo “Jėzus”.
“Pakėlęs akis, Jėzus išvydo turtuolius, dedančius savo dovanas į aukų skrynią. Jis pamatė ir vieną vargšę našlę, kuri įmetė du smulkius pinigėlius. Ir jis tarė: „Iš tiesų sakau jums, šita neturtinga našlė įmetė daugiau už visus. Anie visi metė į aukų skrynią iš to, kas jiems atlieka, o ji iš savo neturto įmetė viską, ką turėjo pragyvenimui“. (Lk 21, 1-4)
1979 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Kaip minia teisia našlę dėl jos aukos?
2. Kaip Jėzus vertina našlės auką?
3. Koks turėtų būti mūsų požiūris į davimą kitiems?

Dalintis: