Šis filmas pasakoja apie vieną žmogų, jo pašaukimą, jo gyvenimą, – tai Michel de Gigord, mums pateikiantis labai puikią dialogo pedagogiką. Mes jums siūlome, prieš pradedant žiūrėti filmą, pateikti keletą jo gyvenimo detalių:

Tikėjimo ir veiklos vyras, kunigas Michel de Gigord dalinasi su mumis savo pašaukimo ir gyvenimo ištrauka. Kaip Paryžiaus Misijų užsienyje kunigas jis praleido daugiau nei dvidešimt metų Filipinuose : didžia dalimi krikščioniškoje šalyje (95%). 1982 metais jis nusiunčiamas į Mindanao salą, į Marawi miestą, kur musulmonai sudaro 97% gyventojų.

Susidurdamas su ekstremaliai sudėtinga ir drastiška situacija, su prezidento Marcos diktatūra, jis darbuojasi, kad plėstųsi kontaktai ir suartėjimo iniciatyvos tarp musulmonų ir krikščionių. Taip jis daugina apsisprendusių priešų skaičių!!! Jam yra grasinama mirtimi, jis yra pagrobiamas du kartus.

Jėga priverstas palikti Marawi, jis tik sustiprėja dialogo paieškose bei tęsia pradėtą darbą Iligan mieste. Čia 1992 metais jam pasiūlomas tarpreliginio dialogo vyskupinės komisijos Filipinuose sekretoriaus postas. Tuomet jis įkuria tarpreliginio dialogo sesijas ir grupes įvairiuose Filipinų miestuose. Šio dialogo dėka gimsta daug iniciatyvų, kviečiančių krikščionis ir musulmonus melstis bei dirbti kartu už Taiką.

2001-aisiais liepos mėnesį sugrįžęs į Prancūziją, Dižono vyskupijon, jis ir toliau darbuojasi tarpreliginio dialogo formavimo srityje. Kunigas Michel de Gigord šiame filme mums pateikia visas dviprasmybes, sunkumus bei džiaugsmus sutiktus šioje dialogo kalvėje, bet taip pat ir dialogo pedagogiką: tikrą kito meilę bei priėmimą su visais jo skirtumais!

Tarpreliginio dialogo pedagogika,
kito meilė bei priėmimas su visais jo skirtumais.
A. Trys pagrindiniai dalykai.
1. Kito pažintis: susitikimas su asmeniu, jo kultūra ir religija.
2. Panirimas: dalintis kito būtimi, gyventi ir būti su kitu.
3. Gilus dvasinis gyvenimas, kontempliatyvus dvasingumas.

B. Nėra dialogo be TEISINGUMO ir nėra dialogo be TIESOS. Dialoge tiesa ir teisingumas, tikrosios taikios ramybės saugotojai, yra nepamainomi.

C. Nėra dialogo be kolektyvinės ir asmeninės ATMINTIES IŠGYDYMO.

2005 m. birželio mėn.
Net for God
Klausimai diskusijai:
1. Ar galėčiau pasidalinti viena santykių su musulmonais (arba, jei nesu sutikęs, įspūdžio apie juos) patirtimi savo gyvenime?
2. Kuo mane mano šiandieniniame gyvenime praturtina kito skirtingumas (kultūros, religijos, krikščioniško tikėjimo, gyvenimo būdo ir pan. skirtingumas)?

Dalintis: