Ekumeninis dialogas susiformavo per kelis dešimtmečius pirmiausia tarp katalikų, ortodoksų, anglikonų ir po Reformos atsiradusių Bažnyčių. Tačiau šiandien Evangelinių ir Sekmininkiškų Bažnyčių, ypač pietinėse valstybėse, stulbinančiai spartus augimas į pasaulinį krikščionybės peizažą įneša ryškių pokyčių. Kad būtų atsiliepta į šiuos pokyčius 21-ame amžiuje buvo sukurtas Pasaulinis Krikščionių Forumas. Tai atvira erdvė, kur visi krikščionys, priklausantys senosioms Bažnyčioms arba naujesnėms, susitinka ir pasineria į patirtį, jog jų meilė Jėzui Kristui yra stipresnė už sienas, skiriančias jų institucijas. Ryškus vilties, kad regėsime vienybę tarp krikščionių, ženklas, atviras liudijimas visame pasaulyje.
2016 m. birželio mėn.
Net for God
Klausimai diskusijai:
1. Ką žinau apie kitas krikščioniškas konfesijas?
2. Kodėl krikščionims svarbu siekti vienybės?

Dalintis: