Temos:
Serija:
Žanras:
Trukmė:
Užduotys:
Lietuvybė:

Tarpreliginis dialogas šiandien nebėra pasirinkimas, bet neišvengiama būtinybė, kad galėtume gyventi kartu mūsų visuomenėje ir kovoti su smurtu bei baime. Kaip atsiverti kitam išlaikant savo tikėjimą?
Tai iššūkis į kurį nori atsakyti asociacija „Coexister”, subūrusi skirtingų religijų ir nuomonių jaunimą, kuris nori nugriauti prietarus ir mokyti pažinti kitą, žvelgiant į skirtumus kaip į turtą, o ne į grėsmę. Ši iniciatyva kilusi iš II Vatikano susirinkimo deklaracijos „Nostra Aetate ” apie nekrikščioniškas religijas.
2015 m. birželio mėn.
Net for God
Klausimai diskusijai:
1. Pasidalinkite susitikimo su kitomis religijomis patirtimi.
2. Kokie mano išankstiniai nusistatymai ir baimės kitų religijų atžvilgiu (islamo, budizmo, induizmo…)?
3. Kokios malonės galiu prašyti Dievo, kad galėčiau pakeisti savo neigiamus nusistatymus?
Užtarimo malda:
Viešpatie Dieve, meldžiame už visus, besidarbuojančius dėl dialogo tarp religijų, ieškančius problemų sprendimo ir galimybių pranokti baimės bei konflikto logiką. Tegu Šventoji Dvasia įkvepia mus žvelgti į kitus Tavo Tiesoje ir tepadeda mums eiti toliau nei mūsų nusistatymai ir priimti žmones, kurie yra kitokie, negu mes.
Dievo Žodis:
Iš pirmojo laiško Jonui 4 skyriaus, 18 eilutės:
“Nebėra meilėje baimės, bet tobula meilė išveja baimę.“.

Dalintis: